Misuzu No Kashiwaou Go Kashiwa Matsubasou

Pedigree

Misuzu No Kashiwaou Go Kashiwa Matsubasou

皇鈴乃柏王号 柏松葉荘
Red
Japan
2007

Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi

無双乃鈴春号 二代安来
Red
Japan

Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou)

鈴春号 備前操山荘
Red
Japan

Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha

鈴光号 河北前田犬舎
Red
Japan
1991
Haruyoshime/Harubijo Go Kagawa Nakanishisou
春美女号 香川中西荘
Japan
Rimi Go Mochitasou
理美号 持田荘
Japan
Tokumaru Go Izumo Gentasou
徳丸号 出雲源太荘
Japan
Ritsu Go Hirata Yagumosou
理津号 平田八雲荘
Japan
Misuzu No Benisai Go Chichibu Misuzusou
皇鈴の紅西号 秩父皇鈴荘
Black and Tan
Japan
2006

Kuroichi Go Saku Asukaen

黒壱号 佐久飛鳥苑
Black and Tan
Japan
Fukutenkou Go Saku Hiraizumisou
福天光号 佐久平泉荘
Black and Tan
Japan
Misuzu No Kurohime Go Chichibu Misuzusou
皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘
Black and Tan
Japan
Kyuushuu No Katsuhime Go Kyuushuu Etou Kensha
九州の勝姫号 九州江藤犬舎
Sesame
Japan
     Add Dog
     Add Dog