Logo [ Login ]

Raidon Go Chichibu Misuzusou

picture of dog

Registered Name: Raidon Go Chichibu Misuzusou
Breeder: Isao Nagashima
Kennel: Kuro Oka
Call Name: Raidon
Sex: Male
Date of Birth: 25 SEP 2010
Date of Death:
Country of Birth: Japan
Country of Standing: USA
Size:
Weight:
Colour: Red
Health HD: HD B / Good
Health patella: Grade 0
Health eyes: Clear
Registration: NP28696801
Titles: Am CH
Kanji Name: 雷曇号 秩父皇鈴荘
Nippo registered: Yes
Half-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
Pedigree

Raidon Go Chichibu Misuzusou

雷曇号 秩父皇鈴荘

Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi

無双乃鈴春号 二代安来

Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou)

鈴春号 備前操山荘

Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha

鈴光号 河北前田犬舎
Haruyoshime/Harubijo Go Kagawa Nakanishisou
春美女号 香川中西荘
Rimi Go Mochitasou
理美号 持田荘
Tokumaru Go Izumo Gentasou
徳丸号 出雲源太荘
Ritsu Go Hirata Yagumosou
理津号 平田八雲荘

Saku Suzufukume Go Saku Asukaen

佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑
Fukutenkou Go Saku Hiraizumisou
福天光号 佐久平泉荘
Kotobuki No Kokuryuu Go Shinshuu Shiratorisou
寿の黒竜号 信州白鳥荘
Kurobenten Go Saku Asukaen
黒弁天号 佐久飛鳥苑
Suzutama Go Saku Asukaen
鈴珠号 佐久飛鳥苑

Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi

無双乃鈴春号 二代安来
Misuzu No Kurohime Go Chichibu Misuzusou
皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘