Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi

Registration:

NIPPO 14-4359

Kanji Name:

無双乃鈴春号 二代安来


Half-siblings (sire's side):


Pedigree

Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi

無双乃鈴春号 二代安来
Red
Japan

Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou)

鈴春号 備前操山荘
Red
Japan

Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha

鈴光号 河北前田犬舎
Red
Japan
1991

Suzumaru Go Tottori Ishiisou

鈴丸号 鳥取石井荘
Red
Japan
Koukakuhime Go Tachikawa Kensha
光鶴姫号(立川犬舎)
Japan
Haruyoshime/Harubijo Go Kagawa Nakanishisou
春美女号 香川中西荘
Japan
Heiseiou Go Somekawasou
平成王号 ソメカワ荘
Japan
Oushunme Go Takuma Nariyuki Kensha
桜春女号 詫間成行犬舎
Japan
Rimi Go Mochitasou
理美号 持田荘
Japan
Tokumaru Go Izumo Gentasou
徳丸号 出雲源太荘
Japan
Shikou No Kuromaru Go Ginnotakasou
始皇の黒丸号 銀の鷹荘
Black and Tan
Japan
Yukimasahime (Sayuhime?) Go Izumo Gentasou
幸優姫号 出雲源太荘
Japan
Ritsu Go Hirata Yagumosou
理津号 平田八雲荘
Japan
Ojounishiki Go Setomi Kensha
御条錦号 瀬戸見犬舎
Japan
Okoma Go Kirakusou
於駒号 城楽荘
Japan