Seika Go Shun'you Kensha

Pedigree

Seika Go Shun'you Kensha

Red
Spain
2016

Tarou Go Shun'you Kensha

太郎号 幸の春陽荘
Red
Spain
2010

Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou

天空丸号 越中若杉荘
Red
Japan
2000

Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou

Red
Japan
1997

Arisa Go Etchuu Wakasugisou

Red
Japan

Hana I Go Shun'You Kensha

花号 幸の春陽荘
Red
Spain
2008

Kaiou Go Ryuukyuu Uruma

Red
Japan
2006

Koubai Go Ryuukyuu Uruma

Red
Japan
2005

Sakado No Tsukihime Go Ryuukyuu Uruma

Red
Japan
2013

Ryuubi No Tetsu Go Ryuukyuu Uruma

Red
Japan
2012
Akimine Go Bizen Sakurayamasou
Japan
Ryuubi No Umehana Go Ryuukyuu Uruma
Red
Japan
2010
Sakuraku Go Tomi No Shurei
Japan
2011

Sakurako Ichirou Go Kagiyasou

Japan
Misuzu Go Tomi No Shurei
Japan