Eiko no Nikkei go Yukiko Kensha

Pedigree

Eiko no Nikkei go Yukiko Kensha

Sesame
Netherlands
2021

Bashou no Sei go Yukiko Kensha

Black and Tan
Netherlands
2019

Yukiyama No Kogane Shourai Go

Black and Tan
Netherlands
2010

Kenta Go Kanagawa Shirai

健太号 神奈川白井
Black and Tan
Japan
2005

Morningstar Mia Chousei Sou

美愛号
Black and Tan
USA
2002

Iva Moriko

Sesame
Russia
2016

Dayno Kuma

Sesame
Russia
2010
Chio-Chio-San
Red
Russia

Color Breeze Michie

Sesame
Russia
2018

Exceligmos Akimo

Sesame
Russia
2016

Handzimemesite Hari

Red
Russia
2012

Dzitsu-Bakudan Ot Polyanskikh

Red
Russia
2011

Kirey Kazoku Izumi Mey

Red
Russia
2017

Idjin Ho Vasilyev Ostrov

Black and Tan
Ukraine
2012

Tenjin no Aihime go Kaise Farm JP

Red
Japan
2010