Logo [ Login ]

Baraketsu Utahime go Okami no Tsuki

no photo available

Registered Name: Baraketsu Utahime go Okami no Tsuki
Breeder: Mariska Harder
Owner:
Kennel: Go Okami No Tsuki
Call Name:
Sex: Female
Date of Birth: 9 AUG 2021
Date of Death:
Country of Birth:
Country of Standing:
Size:
Weight:
Colour: Red
Health HD:
Health patella:
Health eyes: Unknown
Known Offspring:
Half-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
Pedigree
Baraketsu Utahime go Okami no Tsuki

Bashou no Sei go Yukiko Kensha

Yukiyama No Kogane Shourai Go

Kenta Go Kanagawa Shirai

健太号 神奈川白井

Morningstar Mia Chousei Sou

美愛号

Iva Moriko

Dayno Kuma

Chio-Chio-San

Daiyuna V. Xirana Kensha

優奈

Nobunaga Go Ryuukyuu Miyagi

Kuukai Go Ryuukyuu Miyagi
空海号 琉球宮城
Nene Go Ryuukyuu Miyagi

Akira V. Xirana Kensha

Tempomaru go Shun'you Kensha

Gouhime Go Ryuukyuu Miyagi