Pedigree

Botan Doro go Okami no Tsuki

Red
Netherlands
2021

Bashou no Sei go Yukiko Kensha

Black and Tan
Netherlands
2019

Yukiyama No Kogane Shourai Go

Black and Tan
Netherlands
2010

Kenta Go Kanagawa Shirai

健太号 神奈川白井
Black and Tan
Japan
2005

Morningstar Mia Chousei Sou

美愛号
Black and Tan
USA
2002

Iva Moriko

Sesame
Russia
2016

Dayno Kuma

Sesame
Russia
2010
Chio-Chio-San
Red
Russia

Daiyuna V. Xirana Kensha

優奈
Red
Netherlands
2018

Nobunaga Go Ryuukyuu Miyagi

Red
Japan
2014
Kuukai Go Ryuukyuu Miyagi
空海号 琉球宮城
Red
Japan
Nene Go Ryuukyuu Miyagi
Japan

Akira V. Xirana Kensha

Red
Netherlands
2015

Tempomaru go Shun'you Kensha

Red
Spain
2013

Gouhime Go Ryuukyuu Miyagi

Red
Japan
2014