Uji No Kami Go Ino Daikakusou

Pedigree

Uji No Kami Go Ino Daikakusou

Sesame
Italy
2017

Raijinou Go Nanchikusou

Sesame
Japan
2011

Raijimmaru Go Yame Ooshimasou

Japan
2008
Raiga Go Higo Katayamasou
Japan
Tetsumaruhime Go Noto Heiseian
Japan
Akifume Go Nanchikusou
Japan
2010
Tetsuji Go I Idakayamasou
Japan
Bungo Tamahanahime Go Bungo Ootanisou
Japan

Kabura No Yuugao Go Kabura Umebachisou

鏑乃夕顔号 鏑梅鉢荘
Sesame
Japan
2010

Misuzu No Kashiwaou Go Kashiwa Matsubasou

皇鈴乃柏王号 柏松葉荘
Red
Japan
2007

Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi

無双乃鈴春号 二代安来
Red
Japan
Misuzu No Benisai Go Chichibu Misuzusou
皇鈴の紅西号 秩父皇鈴荘
Black and Tan
Japan
2006

Kabura No Mayu Go Kabura Umebachisou

鏑乃真由号 鏑梅鉢荘
Sesame
Japan
2009

Inishie No Tenriki Go Bangaichisou

Sesame
Japan
Mamihime Go Yame Ooshimasou
Black and Tan
Japan