Logo [ Login ]

Yoru No Hime Shun-Jan

picture of dog

Registered Name: Yoru No Hime Shun-Jan
Breeder: E.J. Wiersma
Kennel: Yoru No Hime
Call Name: Spike
Sex: Male
Date of Birth: 23 SEP 2014
Date of Death:
Country of Birth: Netherlands
Country of Standing: Netherlands
Size:
Weight:
Colour: Red
Health HD:
Health patella:
Health eyes:
Known Offspring:
Registration: NHSB 2979993
Half-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
Pedigree

Yoru No Hime Shun-Jan

Kensei No Fukuaoi Go Sapporo Kagasou

犬誠乃福葵号 犬誠風来坊
Kishi No Fukuaoi Go Kazusa Nagaisou
Aoi No Gen Go Kurashiki Yoshitakasou
葵の源号 倉敷佳貴荘
Kishi No Takime Go Kazusa Nagaisou
岸の多喜女号 上総永井荘

Kensei Akane Go Kensei Fuuraibou

犬誠あかね号 犬誠風来坊
Sakuranishiki Go Hatamisou

Kaga No Morihime Go Sapporo Kagasou

加我の盛姫号 札幌加我荘

Mara-Shimas Princess Of The Night

Mara-Shimas Koki's Kime Waza

Kokichi No Taima Go Echigo Satou Kensha

Mara-Shimas Katsu Go Benisakura

Tanasea's American Pie

Ryukyu's Kessaku

Tanasea's American Liberty