Logo [ Login ]

Yoru No Hime Kumi

picture of dog

Registered Name: Yoru No Hime Kumi
Breeder: E.J. Wiersma
Owner:
Kennel: YORU NO HIME
Call Name: Vaya
Sex: Female
Date of Birth: 31 OCT 2013
Date of Death:
Country of Birth: Netherlands
Country of Standing:
Size:
Weight:
Colour: Black and Tan
Health HD:
Health patella:
Health eyes:
Known Offspring:
Registration: NHSB 2943649
Half-siblings (sire's side):
Pedigree

Yoru No Hime Kumi

Fallscreek's Kumo Bear

Kazakoshi no Kogen go Yokohama Atsumi

Kogenryuu Go Sagami Murasakisou
琥原竜号 相模紫荘

Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi

風越の緑号 横浜アツミ

Kurohime Go Shun'you Kensha

We-Sedso Xanakonda Riku

Aso No Kuroka Go Takayuusou

阿蘇の黒香号 高遊荘

Kazakoshi No Yuri Go Yokohama Atsumi

Kuroshouryuu Go Iwate Suzuransou

Kurotamanishiki Go Fudougataki Kensha

黒玉錦号 不動ヶ滝犬舎
Kurokomachi Go Iwate Suzuransou

Tsubaki No Kuroyuri Go Onariyamasou

Koyoshi/Shoukichi No KokuRyuu Go Echigo Satou Kensha

Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou