Akahoshi no Koumyou Go Tamashii to Hokori

Registration:

VDH/DCNH SI02152/23

Kanji Name:

赤星の光明ご魂と誇り

Nippo registered:

No

Siblings:

Pedigree

Akahoshi no Koumyou Go Tamashii to Hokori

赤星の光明ご魂と誇り
Red
Germany
2023

Vulkan Heavens Swords Choshihichirou

Red
Germany
2016

Sutamuroku Queequeg Oth

Red
Sweden
2013

Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma

黒宝号 琉球うるま
Black and Tan
Japan
2007

Stämmlocks Kochou

Red
Sweden
2009

ET.S Kabukiken Emiko

Red
Austria
2011

Kobushi Swords Of The Samurai

Red
USA
2008

Wu-Yin Von Medilica

Red
Austria
2005

Sora no Tsuki Go Sapporo Kagasou

空の星
Sesame
Japan
2021

Gomaryuu Go Sapporo Kagasou

胡麻龍号 札幌加我荘
Sesame
Japan
2014

Rinta Go Iwate Azuma Kensha

凛太号 岩手あずま犬舎
Sesame
Japan
2011

Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou

龍小町号 札幌加我荘
Red
Japan
2014

Banryuu Yuuka go Sapporo Kagasou

Banryuu Go Shikoku Kyowasou

Red
Japan
2019

Hachita no Yuuhime Go Waken Handasou

2019