Sora no Tsuki Go Sapporo Kagasou

Pedigree

Sora no Tsuki Go Sapporo Kagasou

空の星
Sesame
Japan
2021

Gomaryuu Go Sapporo Kagasou

胡麻龍号 札幌加我荘
Sesame
Japan
2014

Rinta Go Iwate Azuma Kensha

凛太号 岩手あずま犬舎
Sesame
Japan
2011
Kiyotarou Go Sanuki Mizumotosou
清太郎号 讃岐水本荘
Japan
Homare No Misaki Go Shikoku Homaresou
誉の美咲号 四国誉荘
Japan

Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou

龍小町号 札幌加我荘
Red
Japan
2014

Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou

豊の黒一号 引野公楽荘
Black and Tan
Japan
2011

Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou

北龍の時女号 札幌加我荘
Red
Japan

Banryuu Yuuka go Sapporo Kagasou

Banryuu Go Shikoku Kyowasou

Red
Japan
2019

Seto No Bandai Go Ayumisou

瀬戸の万大号 あゆみ荘
Red
Japan
2017
Suzubenihime go Shikoku Kyowasou
Japan

Hachita no Yuuhime Go Waken Handasou

2019

Koka No Kouryuu Go Shirakayasou
Fukunishihime Go Iwame Fukueisou