Legenda Arden Hiroshima

Registration:

FI18345/22 RKF6323810

Nippo registered:

No

Siblings:

Pedigree

Legenda Arden Hiroshima

Black and Tan
Russia
2021

Kaga no Mitsutaka go Sapporo Kagasou

Japan
2019

Kaga no Tikaryuu go Sapporo Kagasou

Red
Japan
2017

AOI NO BENIMARU GO BIZEN CHOURAKUSOU

Beniharuka Go Sapporo Kagasou

紅春香号 札幌加我荘
Red
Japan
2016

Taihei no Tsumugi go Sapporo Kagasou

Red
Japan
2018

Kaga No Shuu Go Sapporo Kagasou

加我の州号 札幌加我荘
Red
Japan
2016

Kaga no Riri go Sapporo Kagasou

Legenda Arden Ayhime

Red
Russia
2014

Hijiri No Kougyokunishiki Go Mutsu Kanemasuya

Red
Japan
2010
Takayuu No Ryuusuke Go Takayuusou
Red
Japan
2001
Awahanahime Go Izuumesou
Red
Japan
Bishu Tetsuko

Sunojo's High Tide

Red
Canada
2009

Colibri Vasilyev Ostrov

Red
Ukraine
2011