Kaga No Shouei Go Sapporo Kagasou

Pedigree

Kaga No Shouei Go Sapporo Kagasou

Red
Japan
2017

Fukushoumaru Go Sapporo Kagasou

福昇丸号 札幌加我荘
Red
Japan
2016

Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou

福昇竜号 札幌加我荘
Red
Japan
2014

Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou

胡香の福風号 白茅荘
Red
Japan
2013

Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou

天昇恋姫号 札幌加我荘
Red
Japan
2013

Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou

豊里の時子号 札幌加我荘
Red
Japan

Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou

豊の黒一号 引野公楽荘
Black and Tan
Japan
2011

Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou

北龍の時女号 札幌加我荘
Red
Japan

Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou

天昇恋姫号 札幌加我荘
Red
Japan
2013

Tenshouryuu Go Hakugasou (Shirakayasou)

天昇竜号 白茅荘
Red
Japan

Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou

龍斗丸号 赤根川辰巳荘
Red
Japan
Koka No Tougebana Go Hakugasou (Gokou/Kokou No Tougebana Go Shirakayasou)
胡香の峠花号 白茅荘
Red
Japan

Kensei Asuka Go Kensei Fuuraibou

犬誠あすか号 犬誠風来坊
Red
Japan
2009
Ryuushin Go Okazaki Aonosou
竜心号 岡崎青野荘
Japan
Kensei Kurumi Go Kensei Fuuraibou
犬誠くるみ号 犬誠風来坊
Japan