Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou

Pedigree

Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou

豊里の時子号 札幌加我荘
Red
Japan

Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou

豊の黒一号 引野公楽荘
Black and Tan
Japan
2011

Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou

豊の龍豊号 山陰恵乃荘
Red
Japan
Hokuyou No Taihou Go Sanin Meguminosou
北陽の大豊号 山陰恵乃荘
Japan
Ryokuun Fusame Go Ryokuun Yonagosha
緑曇房女号 緑曇米子舎
Japan
Tomohime Go Takamitsusou
鞆姫号 隆光荘
Japan

Gokou No Benishiro Go Hakugasou (Koka/Kokou No Benishiro Go Shirakayasou)

胡香の紅城号 白茅荘
Red
Japan
Tetsuichime Go Takamitsusou (Ryuujuusou)
鉄市女号 隆光荘
Japan

Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou

北龍の時女号 札幌加我荘
Red
Japan
Beniaoiryuu Go Hyougo Maruyamasou
紅葵竜号 兵庫丸山荘
Red
Japan

Beniaoi Go Ehime Miyazakisou

紅葵号 愛媛宮崎荘
Red
Japan
Aoihidehime Go Hyougo Koumyousou
葵秀姫号 兵庫光明荘
Red
Japan
Tsurunakahime Go Sapporo Kagasou
鶴仲姫号 札幌加我荘
Japan
Touge No Tsuruchiyo Go Sagami Suga
峠の鶴千代号 相模須賀
Japan

Musa No Nakahime Go Hanamidori/Karyoku Murakawa

武佐廼中姫号 華緑村川
Black and Tan
Japan