Logo [ Login ]

Orienta Powerpuff Girl

no photo available

Registered Name: Orienta Powerpuff Girl
Breeder:
Owner:
Kennel:
Call Name:
Sex: Female
Date of Birth: 2019
Date of Death:
Country of Birth:
Country of Standing:
Size:
Weight:
Colour:
Health HD:
Health patella:
Health eyes: Unknown
Nippo registered: No
Half-siblings (sire's side):
Gion Corner O' Petite fleur rouge
Jaklho Devoted To You
Jaklho You're My Spirit
Mademoiselle Pin-up Go Sakura Kensha
Megumi Go Sakura Kensha
Meiko go Kami no Uma
Miko Go Sakura Kensha
Minnie no Misaki go Kami no Uma
Misao no Mowgli go Kami no Uma
Mitsu no Mufasa go Kami no Uma
Moe Shador Go Sakura Kensha
Mononoke The Wolf Princess Go Hoshiyuki
Myoko Yama no Myu Go Sakura Kensha
Nanahime Go Sakura Kensha
Nigiyaka Kyoko-Chan By Kyub'isae
Ono Kurohime Go Sakura Kensha
Q'Kanji Maru No Kuromitsu from Hillock Snowy
R'Baïka de Matatizo Hakuna
Raigo Go Sakura Kensha
Reina No Kobushi Go Sakura Kensha
Riyuk Go Sakura Kensha
Robine Go Sakura Kensha
Ryuuzouji Kikka Go Chuken Kiku Kensha
Saskatchewan Trail's The Perfect End
Saskatchewan Trail’s Taiyō no Goma Okami
Shimiko du Bois de Compiegne
Stevia di a Machja Fiurita
Summer Go Sakura Kensha
Taiyo no hikari Tao No minami kiba
Takeko jo senshi No minami kiba
Tomoe gawa no megami No minami kiba
Tottori Go Sakura Kensha
Pedigree
Orienta Powerpuff Girl

Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou

黒光丸号 北斗華月荘

Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou

豊の黒一号 引野公楽荘

Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou

豊の龍豊号 山陰恵乃荘
Tomohime Go Takamitsusou
鞆姫号 隆光荘
Gokou No Satsuki Go Shirakayasou
胡香の咲月号 白茅荘

Benioumaru Go Fukuyama Hijiri

紅王丸号 福山聖
Tomohime Go Takamitsusou
鞆姫号 隆光荘

Woomir Torami

Bushland Ya Woomiro Mi

Sherae Daiya Tatsu

Bushland Backto Makoto
Tangracar Wa Tashi
Elgianto Momo Tenichi
Bushland Sar