Pedigree

Demishstar Takai Suzuteru

Red
Russia
2013

Hoshi No Ootomi Go Nankaiseisou

Black and Tan
Japan
2008
Tajima No Kotetsu Go Aizu Tajimasou
Black and Tan
Japan
Take No Kotetsu Go Takesachisou
Black and Tan
Japan
Kunimi Kokuryuuhime Go Fukushima Gotousou
Black and Tan
Japan
Hoshi No Hina Go Nankaiseisou
Japan
Aizu No Biryuu Go Aizu Joushousou
Black and Tan
Japan
Homare Go Nankaiseisou
Japan

Benikomachi Go Seishuusou Mutai

Red
Japan
2009

Tetsuaki Go Ooshima Tsubakian

徹明号 大島椿庵
Red
Japan
Benitetsuryuu Go Honjou Arakisou
Red
Japan
Suzumyoume Go Ooshima Tsubakian
Japan
Yayoi Momoka Go Seishuusou Mutai
Japan
Tetsumine Go Honjou Arakisou
Japan
Hisajo Go Kanagawa Shiokaze
Japan