Skazochny Elf Akeno

Pedigree

Skazochny Elf Akeno

Red
Russia
2010

Hoshi No Ootomi Go Nankaiseisou

Black and Tan
Japan
2008
Tajima No Kotetsu Go Aizu Tajimasou
Black and Tan
Japan
Take No Kotetsu Go Takesachisou
Black and Tan
Japan
Kunimi Kokuryuuhime Go Fukushima Gotousou
Black and Tan
Japan
Hoshi No Hina Go Nankaiseisou
Japan
Aizu No Biryuu Go Aizu Joushousou
Black and Tan
Japan
Homare Go Nankaiseisou
Japan

Handzimemesite Siavase Des

Red
Russia

Juhou Go Kuwana Mitomosou

Red
Japan
2006

Mori No Toyokuni Go Yoshino Ichimorisou

森の豊国号 吉野一森荘
Red
Japan
2000

Wakame Go Kuwana Mitomosou

Red
Japan
2003

Vormund I'm Biba

Red
United Kingdom
2003

Vormund Kiwi Kid

Red
United Kingdom
Vormund Gucci
Red
United Kingdom
2000