Logo [ Login ]

N'Kurokuma of Neko Ken

picture of dog

Registered Name: N'Kurokuma of Neko Ken
Breeder: Alicia Plat
Kennel: Of Neko Ken
Call Name:
Sex: Female
Date of Birth: 9 SEP 2017
Date of Death:
Country of Birth:
Country of Standing:
Size:
Weight:
Colour: Black and Tan
Health HD:
Health patella:
Health eyes: Unknown
Half-siblings (sire's side):
Half-siblings (dam's side):
Pedigree

N'Kurokuma of Neko Ken

Tousen No Shouki Go Satsuma Tousensou

Kurohana No Komaru Go Ichinoshirosou
Kurohana No Hideryuu Go Suzuki Kensha
Kochiyo Go Higo Ryouunsou
Tousen No Shima Go Satsuma Tousensou
Tesshin Go Noto Heiseian
Tousen No Kuroichi Go Satsuma Tousensou

Kurokoume Go Shuuhousou

Honjou No Kumomaru Go Bingo Kashimasou

Umewaka No Yuuzora Go Kosesou

梅若の悠空号 巨勢荘
Kuroume Go Bingo Kashimasou
黒梅号 備後神島荘
Ryokuzan No Kurome Go Matsue Ryokuzansou
Kurotakaou Go Izumo Hikarisou
Midori No Sachihime Go Matsue Ryokuzansou