Houga Go Sanuki Mizumotosou

Registration:

NIPPO 12-7462

Titles:

R. BOB - 99 Grand National, Winner Seiken class

Kanji Name:

鳳雅号 讃岐水本荘


Half-siblings (sire's side):


Pedigree

Houga Go Sanuki Mizumotosou

鳳雅号 讃岐水本荘
Red
Japan

Ashuu No Gen Go Ashuu Otanisou

Red
Japan

Gemmaru Go Sanuki Mizumotosou

元丸号 讃岐水本荘
Red
Japan

Shishimaru Go Sanuki Mizumotosou

獅子丸号 讃岐水本荘
Red
Japan
Rinhime Go Sanuki Mizumotosou
倫姫号 讃岐水本荘
Japan
Komaki Go Tokushima Aizonosou
小巻号 徳島藍園荘
Japan
Koukan (Umaki) Go Sanuki Mizumotosou
河巻号 讃岐水本荘
Japan
Satomi Go Tokushima Aizonosou
郷美号 徳島藍園荘
Japan
Minesachihime go Sanuki Mizumotosou
Japan

Kouryuu Go Shimakazesou (Toufuusou)

幸龍号 (島風荘)
Red
Japan
1992

Koutetsu Go Yaguri Kusunoki Kensha

幸鉄号 (八栗楠犬舎)
Red
Japan
Hijiri No Suzumi Go Shodoshimasow
聖の鈴美号 (小豆島荘)
Japan
Minehanahime Go Sanuki Mizumotosou
Japan
     Add Dog
     Add Dog