Houkihime Go Sanuki Mizumotosou

Pedigree
Houkihime Go Sanuki Mizumotosou
鳳輝姫号 讃岐水本荘
Japan

Houga Go Sanuki Mizumotosou

鳳雅号 讃岐水本荘
Red
Japan

Ashuu No Gen Go Ashuu Otanisou

Red
Japan

Gemmaru Go Sanuki Mizumotosou

元丸号 讃岐水本荘
Red
Japan
Komaki Go Tokushima Aizonosou
小巻号 徳島藍園荘
Japan
Minesachihime go Sanuki Mizumotosou
Japan

Kouryuu Go Shimakazesou (Toufuusou)

幸龍号 (島風荘)
Red
Japan
1992
Minehanahime Go Sanuki Mizumotosou
Japan
Kahohime Go Sanuki Mizumotosou
夏穂姫号 讃岐水本荘
Japan
     Add Dog     
     
     Add Dog