Logo [ Login ]

Kori Bushi Of Kitsunebiso

picture of dog

Registered Name: Kori Bushi Of Kitsunebiso
Kennel: Of Kitsunebiso
Call Name:
Sex: Male
Date of Birth: 19 DEC 1993
Date of Death: 14 OCT 2008
Country of Birth: USA
Country of Standing: USA
Size:
Weight:
Colour: Red
Health HD:
Health patella:
Health eyes:
Registration: AKC NM522847/01
Titles: USA Champion - Nippo USA Champion
Half-siblings (sire's side):
Pedigree

Kori Bushi Of Kitsunebiso

Heki No Ken Go Daini Hekihoso

Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou

鉄香の源号 讃岐水本荘

Tetsugen Go Bichuu Eikansou

鉄源号 備中栄冠荘
Suzukahime Go Takamatsu Morita
鈴香姫号-高松森田
Daruma No Kouhime Go Iwakuni Darumasou
達磨の幸姫号 岩国達磨荘

Kyuushuu No Tekkou (Tetsuyuki) Go Kyuushuu Etou Kensha

九州の鉄幸号 九州江藤犬舎
Kyuushuu No Jakuhime Go Kyuushuu Etou Kensha
九州の寂姫号 九州江藤犬舎

Azusakikuhime Go Matsunaga Ono Kensha

Rikimaru Go Sanuki Mizumotosou

力丸号(讃岐水本荘)

Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou

鉄香の源号 讃岐水本荘
Momohime Go Matsubarasou

Azusaichihime Go Sanuki Mizumotosou

Hamaou Go Fudougataki Kensha

浜王号 不動ヶ滝犬舎
Azusa Go Sanuki Mizumotosou