Logo [ Login ]

Explorer's Inagiru

picture of dog

Registered Name: Explorer's Inagiru
Owner:
Kennel: Explorer's
Call Name:
Sex: Female
Date of Birth: 8 SEP 2001
Date of Death:
Country of Birth: Sweden
Country of Standing: Sweden
Size:
Weight:
Colour: Red
Health HD:
Health patella:
Health eyes:
Registration: S51514/2001
Titles: Multi champion
Notes: HD-A
Half-siblings (sire's side):
Pedigree

Explorer's Inagiru

Tenkuu No Tetsu Go Yokohama Atsumi

Tetsuarashi Go Honjou Arakisou

徹嵐号 本庄荒木荘
Ichitetsu Go Honjou Arakisou
市徹号 本庄荒木荘
Fumie Go Honjou Arakisou
冨美絵号 本庄荒木荘

Kuroyuume Go Yokohama Atsumi

Sasa No Kuroichi Go Sasashita Kensha

Yuukihime Go Toukyou Akatsukisou

Explorer's Daiji

Jonjorj Yamanokami

Tebarayelga Tanomoshi

Naka No Beniyasha Of Kazusa Nakanoso

Explorer's A-Sona Imoto

Matsu No Kazutaka Of Seihoen

Mjaerumhogda's Uji Uneshii