Logo [ Login ]

Testmating

Pedigree

future litter

Kaga No Shouji Go Sapporo Kagasou (Vormund)

Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou

福昇竜号 札幌加我荘

Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou

胡香の福風号 白茅荘

Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou

天昇恋姫号 札幌加我荘

Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou

豊里の時子号 札幌加我荘

Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou

豊の黒一号 引野公楽荘

Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou

北龍の時女号 札幌加我荘

Nobutora Kigiku Go Chuken Kiku Kensha

黄菊の信子号 忠犬菊荘

Jinjyu Go Chuken Kiku Kensha

甚寿号 忠犬菊荘

Kuro Shouryuu Go Gikansou

Goma Ume Go Nidai Yasugi

Koshiwano Kayo Go Koshiwasou

Kaishuu Go Sanuki Mizumotosou

Koshiwa no Mitsuhana Go Koshiwasou