Pedigree

Akai Hana Etsuko Tero

Red
Russia
2021

Haranishiki Go Nagomi No Izumisou

Red
Japan
2017

Kurosashi Go Nagomi No Izumisou

Black and Tan
Japan
2016

Kaze No Shuuhou Go Matsuyama Ishiburo

風の秀鵬号 松山石風呂
Black and Tan
Japan
2014
Kaze No Ayame Go Matsuyama Ishiburo
Japan
Seiryuu No Hime Go Kagawa Shippousou
Red
Japan
2015

Koriki Go Tosa Keikenan

Red
Japan
Seiryuu No Tsuyuhime Go Dougo Touuntei
Red
Japan

Sakurahime Go Takaoka Tsujino

Red
Japan
2018

Byakuren No Tadamasa Go Kenetosou

Japan
2016

Beni No Taishou Go Sakai Yoshikawasou

Red
Japan
2011

Byakuren No Ryuume Go Akou Byakurensou

白蓮の龍女号 赤穂白蓮荘
Red
Japan
2012

Esshuu Konatsu Go Esshuu Matsudasou

Japan
2016

Ryuuichimaru Go Bizen Mukaihibisou

Red
Japan
Esshuu Kogikuhime Go Esshuu Matsudasou
Japan