Gekkou no Sasayaki go Yukiko Kensha

Pedigree

Gekkou no Sasayaki go Yukiko Kensha

Sesame
Netherlands
2022

Houri No Tokihiko Go Sapporo Kagasou

Black and Tan
Japan
2013

Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou

豊の黒一号 引野公楽荘
Black and Tan
Japan
2011

Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou

豊の龍豊号 山陰恵乃荘
Red
Japan
Tomohime Go Takamitsusou
鞆姫号 隆光荘
Japan

Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou

北龍の時女号 札幌加我荘
Red
Japan
Beniaoiryuu Go Hyougo Maruyamasou
紅葵竜号 兵庫丸山荘
Red
Japan
Tsurunakahime Go Sapporo Kagasou
鶴仲姫号 札幌加我荘
Japan

Daishizen no Majuu go Yukiko Kensha

Sesame
Netherlands
2021

Akai Hana Uroshimo

Black and Tan
Russia
2018

Fukushoumaru Go Sapporo Kagasou

福昇丸号 札幌加我荘
Red
Japan
2016

Akai Hana Akira

Red
Russia
2013

Iva Moriko

Sesame
Russia
2016

Dayno Kuma

Sesame
Russia
2010
Chio-Chio-San
Red
Russia