Pedigree

DELEN SOLAR HIMASU

R3-20681
Russia
2021

Meishuu No Masatora Go Seiryuu Hashimotosou

Red
Japan
2015

Sanuki No Ryuuko Go Sanuki Mizumotosou

Red
Japan
2013

Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou

光神竜号 土佐黒潮荘
Red
Japan
2007
Sumire Go Sanuki Mizumotosou
すみれ号 讃岐水本荘
Japan

Masami Go Hakusan Furuichisou

Red
Japan
2007
Masaryuu Go Echizen Kuzuryuusou
Japan
Misuzuhime Go Iga Moritasou
Japan

Kako No Hamagiku Go Kakogawa Shimizu

Red
Japan
2019

Yura No Hamayuu Go Shikoku Shirai

Red
Japan
2016
Seto No Hamaryuu Go Ayumisou
Red
Japan
Yura No Hanahime Go Shikoku Shirai
Red
Japan
Atago No Kouyou Go Kyouto Kikyouan
Red
Japan
2018
Atago No Ranzan Go Kyouto Kikyouan
2017
Benihouju Go Kyouto Kikyouan
Red
Japan