Hozu no Koubai go Kyouto Kikyouan

Pedigree

Hozu no Koubai go Kyouto Kikyouan

Red
Japan
2019
Atago No Ranzan Go Kyouto Kikyouan
2017
Hamaarashiryuu Go Suishou
2016

Hamaryuu Go Tosa Genrokusou

浜竜号 土佐元祿荘
Red
Japan
2012
Fukumi Go Sakaide Ayakawasou
Entsuba No Yuka Go Bingo Noshimasou
Red
Saikoku No Tamashiro Go Saikoku Anao
Entsuba No Takami Go Bingo Noshimasou
Fukubenihime go Bingo Kashimasou

Fukutenriki Go Bingo Kashimasou

福天力号 備後神島荘
Red
Japan
2011

Tenshouriki Go Fudougataki Kensha

天照力号 不動ヶ滝犬舎
Red
Japan
2008
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou
黒百合号 備後神島荘
Black and Tan
Japan
Aoi No Beniyuri Go Bingo Kashimasou
葵の紅百合号 備後神島荘
Japan
Aoi Beniichi go Bingo Kashimasou
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou
黒百合号 備後神島荘
Black and Tan
Japan