Fudjina Akeno Kennel

Pedigree

Fudjina Akeno Kennel

Red
2020

Ryo Daichi Akeno Kennel

Red
Ukraine
2018

Kirey Kazoku Tanrey

Red
2017

AKATSUKI TAIHEN

Kirey Kazoku Sati

Red
Russia
2015

Kazumi Hoshi

Red
Russia
2017

Demishstar Aiko Katsutoshi

Red
Russia
2011

Demishstar Hatsume

Red
Russia
2012

Ioshi Kiku iz Arkaima

Russia
2018

Dar Chingiza Lasting Impression

Russia
2016

Copperdots Fuku No Kami No Handzimemasite

Red
USA
2010

Hotsumi Hoshi

Red
Russia
2012

Skazochny Elf Masami

Russia
2015

Handzimemesite Chikako

Red

Handzimemesite Siavase Des

Red
Russia