Pedigree

Goma Taro Go Dokidoki BKK Kensha

Sesame
Thailand

Komusou Go Enshuu Hirosesou

Sesame
Japan
2016

Naoeyamashiro Go Enshuu Hirosesou

Black and Tan
Japan

Fuji No Kazemaru Go Enshuu Nagafujisou

Black and Tan
Japan
Sakura No Mizuho Go Sakura Diamonsou
Japan

Sumpu No Nadeshiko Go Chourakusou

Red
Japan

Hirose No Guren Go Enshuu Hirosesou

Red
Japan
Fukusakura Go Tosa Machidasou
Japan
2007

Kotowaka Go Ryuukyuu Uruma

Sesame
Japan
2014
Kotoryuu Go Tomi No Shurei
Japan

Gishi No Ryuuou Go Akou Takemoto

義士の龍王号 赤穂竹本
Red
Japan
Misuzu Go Tomi No Shurei
Japan
Waka Go Tomino Shurei
Red
Japan
Bizen No Shishi Go Bizen Honamisou
備前の獅子号 備前穂波荘
Red
Japan
2004
Kinoko Go Tomi No Shurei
Japan