Nikkou Of Fu Guo

Pedigree

Nikkou Of Fu Guo

Red
2019

Akane Kokuryuumaru Go Akanegawa Tatsumisou

Black and Tan
Japan
2013

Kokuryuu Go Esshuu Matsudasou

黒龍号 越州松田荘
Black and Tan
Japan

Kurotaka Go Esshuu Matsudasou

黒鷹号 越州松田荘
Black and Tan
Japan
Yukihime Go Daichiusou
夕起姫号 大長荘
Akane No Kurohime Go Akanegawa Tatsumisou
Black and Tan
Japan
2009
Daruma No Kokushou Go Iwakuni Darumasou
Japan
Kuroenahime Go Akanegawa Tatsumiso

Benichiyo Go Kokouan

Benioumaru Go Fukuyama Hijiri

紅王丸号 福山聖
Red
Japan
2011

Benito Go Shikoku Ichinomiyasou

紅斗号 四国一宮荘
Red
Japan
Haruna Go Fukuyama Hijiri
春菜号 福山聖
Japan
Hamachika Go Bingo Fujitanisou

Hamaryuu Go Tosa Genrokusou

浜竜号 土佐元祿荘
Red
Japan
2012

Tenshoumitsuhime Go Matsuyama Izumisou

Red
Japan