Chinatsu No Isamashii

Registration:

VDH/DCNH SI 01776/18

Titles:

Zuchtzulassung VDH/DCNH

Nippo registered:

No


Half-siblings (sire's side):

Half-siblings (dam's side):


Pedigree

Chinatsu No Isamashii

Red
Germany
2018

Morningstar Aka Kahn Chousei Sou

Red
USA
2009

Akio Chousei Sou Morningstar

Red
USA
2004

Morningstar Shoryu Chouseisou

Red
USA
2003

Mephisto's Geisha To Cordinator

Red
Canada

Morningstar Keke Kahn Chousei Sou

Red
USA
2005

Kazakoshi No Kikukaze Go Yokohama Atsumi

Red
Japan
2004

Morningstar Mia Chousei Sou

美愛号
Black and Tan
USA
2002
Chinatsu No Daenerys
Red
Germany
2016

Tarou Go Shun'you Kensha

太郎号 幸の春陽荘
Red
Spain
2010

Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou

天空丸号 越中若杉荘
Red
Japan
2000

Hana I Go Shun'You Kensha

花号 幸の春陽荘
Red
Spain
2008

Morningstar Nalani Chousei Sou

Morningstar Italian Black Moscato

Black and Tan
USA
2011

Morningstar Zeta-Jones