O'Sumire of Neko-Ken

Pedigree

O'Sumire of Neko-Ken

Red

Jinfuurai Go Satsuma Matsuo Kensha

Red
Japan
2011
Kuma no Ryuujin Go Kumagawasou
Japan
Yamashiro no Ryuutetsu Go Senshuukasamatsusou
Japan
Kuromidorihime Go Kumagawasou
Black and Tan
Japan
Satsuma no Misuzu Go Satsuma Matsuo Kensha
Japan
Sonorinkou Go Nansatsu Kadosonosou
Japan
Sonkou no Yume Go Sonkou Shibainusou
Japan

Kikyou Go Little Monster JP

Red
Japan
2010
Kotoryuu Go Miyazaki Yumisou
Japan
Taka No Ryuu Go Miyazaki Yumisou
Japan
Momo No Hanahime Go Miyazaki Yumisou
Japan
Fukuhime Go Little Monster JP
Japan
Kazehoshi Go Kyuushuu Morinagasou
Japan
Akatsuki No Mikahime Go Miyabe Atobesou
Japan