Tsuri Go

 • Breeder:
 • Owner:
 • Kennel:
 • Sire: Goro di Likidado
 • Dam: Ichigo di Casa Saporito
 • Call name:
 • Gender: female
 • Date of Birth: 27 MAI 2014
 • Date of death:
 • Country of birth: Italy
 • Country of standing: Italy
 • Size:
 • Weight:
 • Colour: Red
 • HEALTH HD:
 • HEALTH PATELLA:
 • HEALTH EYES: Unknown

 • Known Offspring:

Registration:

LO14102817Pedigree

Tsuri Go

Red
Italy
2014

Goro di Likidado

Red
Italy
2011
Takashi No Yuu Go Senshuu Takashihama
Black and Tan
2009
Kokutenriki Go Azumi Anashisou
Kurochidori Go Buzen Fujimoto
Yoko di Likidado
Red
2008

Shibahama No Kokin Go Kiyosumi Shibahamasow

Red
Hama di Likidado
Red
2003

Ichigo di Casa Saporito

一護
Red
Italy
2014

Kuunishiki Go Shikouen

Red
Japan
2012

Ryuuichirou Go Bingo Kashimasou

竜一郎号 備後神島荘
Red
Japan
2008
Bentenhanahime Go Shikouen
Red
Japan
2006

Kouki No Tomomi Go Seiryuu Hashimotosou

Red
Japan
2009
Yuuki Go Yoshitaka Hashimotosou
有輝号 嘉誉橋本莊
Japan
Takanotetsuhime Go Shikoku Takasuka
Italy