Pedigree

Miu

Sesame
Italy
2018

Kaga No Momoryuu Go Sapporo Kagasou

Sesame
Japan
2016

Gomaryuu Go Sapporo Kagasou

胡麻龍号 札幌加我荘
Sesame
Japan
2014

Rinta Go Iwate Azuma Kensha

凛太号 岩手あずま犬舎
Sesame
Japan
2011

Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou

龍小町号 札幌加我荘
Red
Japan
2014

Koume No Miyabi Go Shounan Koumesou

小梅の雅号 湘南小梅荘
Black and Tan
Japan
2015

Kodama Go Shounan Mimasasou

谺号-湘南美雅荘
Red
Japan

Koume No Chiharu Go Shounan Koumesou

小梅の千春号 湘南小梅荘
Red
Japan

Tsukiko di Likidado

Sesame
Italy
2017

Raijinou Go Nanchikusou

Sesame
Japan
2011

Raijimmaru Go Yame Ooshimasou

Japan
2008
Akifume Go Nanchikusou
Japan
2010
Kimiko Di Likidado
Red
Italy
2015

Copperdots Daikoku

Red
USA
2012

Copperdots Akimitsu

Red
USA
2012