Logo [ Login ]

Matrahegyaljai Kyra

no photo available

Registered Name: Matrahegyaljai Kyra
Owner:
Kennel:
Call Name:
Sex: Female
Date of Birth: 2015
Date of Death:
Country of Birth: Hungary
Country of Standing: Hungary
Size:
Weight:
Colour: Red
Health HD:
Health patella:
Health eyes:
Known Offspring:
Registration: MET.Shiba39/15
Half-siblings (sire's side):
Pedigree
Matrahegyaljai Kyra

Amatemu(Amateru) Mitama Incipita

Aso No Ryuuou Go Takayuusou

阿蘇乃竜王号 高遊荘

Tsukasa No Ryuuou Go Sanuma Tsukasasou (Sunanuma Tsukasasou)

司の龍王号 砂沼司荘

Takayuu no Satsuki Go Takayuusou

高遊の五月号 高遊荘

Atay Sakurambo

Kazakoshi No Benikaze Go Yokohama Atsumi

Vormund I'm Biba

Sziberiai Cedrus Tao
Knei-Ken Zai-Toichi
Fujijama Dohimego
Knei-Ken Sik-Ri
Tsukiakari Azucsena
Mara-Shimas Beni-Maru Shinzo

Mizumushi Shibatoki Bi Bisho