Pedigree

Misuzu no Tetsuryuu go Chichibu Misuzusou

Red
Japan

Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou

皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘
Black and Tan
Japan
2007

Kuroichi Go Saku Asukaen

黒壱号 佐久飛鳥苑
Black and Tan
Japan
Fukutenkou Go Saku Hiraizumisou
福天光号 佐久平泉荘
Black and Tan
Japan
Misuzu No Kurohime Go Chichibu Misuzusou
皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘
Black and Tan
Japan
Benioume Go Kagiyasou
紅王女号 神屋荘
Red
Japan
Hisage No Kokushou Go Hisageka Tsukasou
日下の黒将号 日下ヶ塚荘
Black and Tan
Japan
Ouka Go Kagiyasou
桜花号 神屋荘
Japan
Shousei No Reiyou Go Shinshuu
Japan
Yukiolwaru Go Kagiyasou
Japan
     Add Dog
     Add Dog
Kurawa No Tomoshibi Go
Japan
     Add Dog
     Add Dog