SunoJo No Punin Ten Ded

Pedigree

SunoJo No Punin Ten Ded

Red
Canada
2008

Tenkai Go Ryuukyu Uruma

Red
Japan
2004

Hachiman Go Ryuukyuu Uruma

八萬号 琉球うるま
Red
Japan
2002

Banri (Manri) Go Ryuukyuu Uruma

萬利号 琉球うるま
Red
Japan
Meme Go Higo Ebisu
芽々号 肥後恵比寿
Japan
Shinkai No Tomime Go Nidai Maneisou
Red
2003

Kaishintetsu Go Nidai Maneisou

海心鉄号(二代万栄荘)
Red
Japan
Harumitsume Go Nidai Maneisou
Red

Sunojo Sea Umi Go

Red
Canada
2005

Akio Chousei Sou Morningstar

Red
USA
2004

Morningstar Shoryu Chouseisou

Red
USA
2003

Mephisto's Geisha To Cordinator

Red
Canada

Sunojo's Sea Goddess

Red
Canada
2003

Ryuukyuumaru Go Gold Typhoon JP

Red
Japan
2000
SunoJo Kitsune No Mesu Anautuk
Red
Canada
1998