Logo [ Login ]

Zulem Look At Me Baby

picture of dog

Registered Name: Zulem Look At Me Baby
Breeder:
Kennel:
Call Name:
Sex: Female
Date of Birth: 9 OCT 2007
Date of Death:
Country of Birth:
Country of Standing:
Size:
Weight:
Colour: Red
Health HD:
Health patella:
Health eyes:
Known Offspring:
Registration: LOE 1777805
Titles: CH.
Half-siblings (sire's side):
Pedigree

Zulem Look At Me Baby

Mara-Shimas Koki's Kime Waza

Kokichi No Taima Go Echigo Satou Kensha

Kaze no Daiteiou go Aizu Tsunekatsusow
Benitakahime go Echigo Hoshinosow

Mara-Shimas Katsu Go Benisakura

Haguro No Katsuryuu Go Chuuou Hagurosow

Mara-Shimas She Is The One

Hajime Del Biagio

Jinriki Go Imabari Miyakosow

Kamo No Gen Go Iyo Oomoridou
Yoshizumi Go Iyo Arayasow
Naomi Del Biagio

Innisfree Andrew Del Biagio

Innisfree Sara of Del Biagio