Pedigree
Benisuime Go Shirakayasou
紅酔女号 白茅荘
Red
Japan

Benioumaru Go Fukuyama Hijiri

紅王丸号 福山聖
Red
Japan
2011

Benito Go Shikoku Ichinomiyasou

紅斗号 四国一宮荘
Red
Japan

Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou

龍斗丸号 赤根川辰巳荘
Red
Japan
Minami No Toyobenime Go Iyo Ippousou
南の豊紅女号 伊予一宝荘
Red
Japan
Haruna Go Fukuyama Hijiri
春菜号 福山聖
Japan

Gishi No Ryuuou Go Akou Takemoto

義士の龍王号 赤穂竹本
Red
Japan
Michihime Go Shirakayasou
美智姫号 白茅荘
Japan
Koka No Tougebana Go Hakugasou (Gokou/Kokou No Tougebana Go Shirakayasou)
胡香の峠花号 白茅荘
Red
Japan
Touge No Shiro (Jou) Go Soushuu Tanzawasou
峠の城号 相州丹沢荘
Red
Japan
2006
Touge No Kojou Go Soushuu Tanzawasou
Japan
Sumiichihime Go Shounan Sengokusou
Japan
Gokou No Rinka Go Shirakayasou
胡香の倫花号 白茅荘
Japan
     Add Dog
     Add Dog