Logo [ Login ]

Shuuei No Shintetsu Go Shuueisou

picture of dog

Registered Name: Shuuei No Shintetsu Go Shuueisou
Breeder:
Kennel: Shuueisou
Call Name:
Sex: Male
Date of Birth: 15 JAN 2012
Date of Death:
Country of Birth: Japan
Country of Standing:
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Health HD:
Health patella:
Health eyes:
Registration: NIPPO H24-6970
Pedigree

Shuuei No Shintetsu Go Shuueisou

Tesshin Go Oosaka Karato

Yamashiro No Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha

山城の竜虎号 京都ダイゴ犬舎

Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha

竜虎号 (京都ダイゴ犬舎)
Yuri Go Kyouto Daigo Kensha
百合号 (京都ダイゴ犬舎)
Sachihime Go Oosaka Karato

Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha

竜虎号 (京都ダイゴ犬舎)
Fukuharuhime Go Oosaka Karato
Shuuei No Umehana Go Shuueisou

Gomafuku Go Shuueisou

胡麻福号 周栄荘

Tenjumaru Go Shuueisou

天寿丸号 周栄荘
Benifusame Go Shuueisou
紅房女号 周栄荘
Kyoukason No Ume Go Kyoukason
Koroaki Go Shuueisou
Shuuei No Kyouka Go Shuueisou