Pedigree of future litter

future litter

Akatsuki Kouichi

Ichirou Go Fuji Hachimansou

Takenosuke Go Sanuki Mizumotosou

Takechiyo Go Sanuki Mizumotosou
竹千代号 讃岐水本荘

Komasachime Go Sanuki Mizumotosou
Bifuu Go Fuji Hachimansou

Shouryuu go Sanuki Mizumotosou

Chiyosato Go Fuji Hachimansou

Koujin Sakurame Go Sanuki Mizumotosou

Daigorouzakura Go Echizen Kuzuryuusou
大五郎桜号 越前九頭竜荘

Daigorou Go Meihakusou
大五郎号 名博荘
Chouhime Go Tadanosou

Koujinhime Go Sanuki Mizumotosou

Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou
光神竜号 土佐黒潮荘
Houka Go Sanuki Mizumotosou

Pet Aleks Kokoro

Genta Go Fuji Hachimansou

Gouriki Go Sanuki Mizumotosou

Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou
光神竜号 土佐黒潮荘
Seinohi Go Sanuki Mizumotosou

Anri Go Sanuki Mizumotosou

Kenryuu Go Sanuki Mizumotosou
健竜号 讃岐水本荘
Mio Go Sanuki Mizumotosou

Izumi No Hana Go Ehime Setouchi
HANA

Aki No Rikikou Go Kure Masamura Kensha

Jimpuu No Kasuga Go Hiroshima Zuikousou
Kazuhime Go Ehime Setouchi

Kenshoume Go Fujiidera Kawabata

Kenryuu Go Sanuki Mizumotosou
健竜号 讃岐水本荘
Koutemme Go Tomabusou
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree