Pedigree of future litter
future litter
Akatsuki Kouichi
Ichirou Go Fuji Hachimansou
Takenosuke Go Sanuki Mizumotosou
Takechiyo Go Sanuki Mizumotosou
竹千代号 讃岐水本荘
Komasachime Go Sanuki Mizumotosou
Bifuu Go Fuji Hachimansou
Shouryuu go Sanuki Mizumotosou
Chiyosato Go Fuji Hachimansou
Koujin Sakurame Go Sanuki Mizumotosou
Daigorouzakura Go Echizen Kuzuryuusou
大五郎桜号 越前九頭竜荘
Daigorou Go Meihakusou
大五郎号 名博荘
Chouhime Go Tadanosou
Koujinhime Go Sanuki Mizumotosou
Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou
光神竜号 土佐黒潮荘
Houka Go Sanuki Mizumotosou
Pet Aleks Kokoro
Genta Go Fuji Hachimansou
Gouriki Go Sanuki Mizumotosou
Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou
光神竜号 土佐黒潮荘
Seinohi Go Sanuki Mizumotosou
Anri Go Sanuki Mizumotosou
Kenryuu Go Sanuki Mizumotosou
健竜号 讃岐水本荘
Mio Go Sanuki Mizumotosou
Izumi No Hana Go Ehime Setouchi
HANA
Aki No Rikikou Go Kure Masamura Kensha
Jimpuu No Kasuga Go Hiroshima Zuikousou
Kazuhime Go Ehime Setouchi
Kenshoume Go Fujiidera Kawabata
Kenryuu Go Sanuki Mizumotosou
健竜号 讃岐水本荘
Koutemme Go Tomabusou
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree