Pedigree of AKATSUKI KAIKA

AKATSUKI KAIKA

Ichirou Go Fuji Hachimansou

Takenosuke Go Sanuki Mizumotosou

Takechiyo Go Sanuki Mizumotosou
竹千代号 讃岐水本荘

Komasachime Go Sanuki Mizumotosou
Bifuu Go Fuji Hachimansou

Shouryuu go Sanuki Mizumotosou

Chiyosato Go Fuji Hachimansou

Akatsuki Teri

Hama No Tetsuharu Go Himi Iwagamisou

Tenkuumaru Go Himi Iwagamisou

Asuka Go Kibana Sayasou

Debuko Go Shun'you Kensha

Kaiou Go Ryuukyuu Uruma

Aso no Akiho Go Takayuusou
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree