Pedigree of AKATSUKI KAIKA
AKATSUKI KAIKA
Ichirou Go Fuji Hachimansou
Takenosuke Go Sanuki Mizumotosou
Takechiyo Go Sanuki Mizumotosou
竹千代号 讃岐水本荘
Komasachime Go Sanuki Mizumotosou
Bifuu Go Fuji Hachimansou
Shouryuu go Sanuki Mizumotosou
Chiyosato Go Fuji Hachimansou
Akatsuki Teri
Hama No Tetsuharu Go Himi Iwagamisou
Tenkuumaru Go Himi Iwagamisou
Asuka Go Kibana Sayasou
Debuko Go Shun'you Kensha
Kaiou Go Ryuukyuu Uruma
Aso no Akiho Go Takayuusou
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree