Pedigree of Chinatsu No Isamashii

Chinatsu No Isamashii

Morningstar Aka Kahn Chousei Sou

Akio Chousei Sou Morningstar

Morningstar Shoryu Chouseisou

Mephisto's Geisha To Cordinator

Morningstar Keke Kahn Chousei Sou

Kazakoshi No Kikukaze Go Yokohama Atsumi

Morningstar Mia Chousei Sou
美愛号
Chinatsu No Daenerys

Tarou Go Shun'you Kensha
太郎号 幸の春陽荘

Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou
天空丸号 越中若杉荘

Hana I Go Shun'You Kensha
花号 幸の春陽荘

Morningstar Nalani Chousei Sou

Morningstar Italian Black Moscato

Morningstar Zeta-Jones
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree