Pedigree of Horizon Rondy's Limited Edition

Horizon Rondy's Limited Edition

Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi

Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi

Suzuteru Go Kurashiki Koukisou
鈴輝号

Kuroyuume Go Yokohama Atsumi
Kazakoshi No Ouka Go Yokohama Atsumi
Kokuou Go Seishuu Takamukaisou

Tamazakurahime Go Shikaisou

Hi-Jinx Black Denim

Tenkuu No Koryuu Go Yokohama Atsumi

Ryuusei Go Musashi Jimpuusou
龍星号 武蔵神風荘

Kuroyuume Go Yokohama Atsumi

Hi-Jinx Black Mascara

Hi-Jinx Black N Dekker

Hi-Jinx Midnight Kiss
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree