Pedigree of Kari-On's Epic Journey
Kari-On's Epic Journey
Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi
Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi
Suzuteru Go Kurashiki Koukisou
鈴輝号
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi
Kazakoshi No Ouka Go Yokohama Atsumi
Kokuou Go Seishuu Takamukaisou
Tamazakurahime Go Shikaisou
Hirose No Hime Go Enshuu Hirosesou
Retsu No Mabataki Go Enshuu Hirosesou
Ishi Go Kamiyasou
Homare No Matoi Go Takahirasou
Hirose No Oboro Go Enshuu Hirosesou
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree