Pedigree of Yoru No Hime Kumi
Yoru No Hime Kumi
Fallscreek's Kumo Bear
Kazakoshi no Kogen go Yokohama Atsumi
Kogenryuu Go Sagami Murasakisou
琥原竜号 相模紫荘
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi
風越の緑号 横浜アツミ
Kurohime Go Shun'you Kensha
We-Sedso Xanakonda Riku
Aso No Kuroka Go Takayuusou
阿蘇の黒香号 高遊荘
Kazakoshi No Yuri Go Yokohama Atsumi
Kuroshouryuu Go Iwate Suzuransou
Kurotamanishiki Go Fudougataki Kensha
黒玉錦号 不動ヶ滝犬舎
Kurokomachi Go Iwate Suzuransou
Tsubaki No Kuroyuri Go Onariyamasou
Koyoshi/Shoukichi No KokuRyuu Go Echigo Satou Kensha
Kurotsubakime Go Kagiyasou/Kamiyasou
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree