Pedigree of Minesachihime go Sanuki Mizumotosou
Minesachihime go Sanuki Mizumotosou

Kouryuu Go Shimakazesou (Toufuusou)
幸龍号 (島風荘)

Koutetsu Go Yaguri Kusunoki Kensha
幸鉄号 (八栗楠犬舎)

Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou
鉄香の源号 讃岐水本荘
Kouzanhime Go Yaguri Kusunoki Kensha
幸山姫号(八栗楠犬舎)
Hijiri No Suzumi Go Shodoshimasow
聖の鈴美号 (小豆島荘)

Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou
鉄香の源号 讃岐水本荘
Azusa Tsukihime Go Sanuki Mizumotosou
梓月姫号 (讃岐水本荘
Minehanahime Go Sanuki Mizumotosou
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree